cvi23 (cvi23) wrote,
cvi23
cvi23

כתבי אפלטון פרוטגורס חלק ראשון פתיחה

"לא על הלחם לבדו יחיה האדם... (על מי יחיה?) מוצא פי ה' יחיה האדם " בשביל האדם דברים הקשורים לגשמיות כגון אכילה, שתייה, שינה, משלג, וכל הדברים הנצרכים בשביל הגוף אין עליהם תפקיד חיים אלה הם רק צורך הגוף כדי שיוכל להיות קיים ומה הם חיים? יש שלושה שלבים בהתגשמות החיים ואלו הם: הראשון הוא מחשבות ודיבור אלו נועדו כדי לתת לאדם תמונה כללית על העולם איך הוא עובד ומי מקיים אותו איך אדם צריך לנהוג בעולם ואיך כל דבר בעולם מתהווה וזאת היה תפיסת המציאות למעלה מחמשת חושים אלה דרך חשיבה מילולית השלב השני הוא רגשות שהוא הפנמת העולם והרצון לתקשר איתו והשלב השלישי הוא עשיה שעל ידי כך מתהווה חיותו של האדם בעולם הגשמי.   ספר פרוטגורס מתחיל אם השאלה מי הוא פילוסוף ומה תפקידה של הפילוסופיה? הפילוסופיה הוא חיפוש תשובות על קיום העולם והנהגתו היא עוסקת בחקר המציאות והדרך בה נוהגת המדינה והאנשים החיים בה היא עוסקת בשאלות כגון זמן, חומר,  אמונות וכל דבר שאפשר להשיג ולהבין דרך השכל ויש לדקדק מאוד בפילוסופיה כי יש הרבה דעות ואמונות ואין את האמיתות האמת אלה רק להגיע לידי הבנה כדרך הנראת לו אישית וללמוד מאנשים אחרים את מה שהם הצליחו להשיג בשכלם ונחלקו הדעות וכל אחד לפי השגתו והבנתו בחיפוש האמת. 

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment